Möjligheter till arbete då och nu

Även om man kan tycka idag att det är jobbigt att arbeta åtta timmar fem dagar i veckan och känna sig helt slut, så är det ingenting mot hur det var för 100 år sedan. År 1914, då första världskriget bröt ut, hade fackföreningar över hela Sverige arbetat i lång tid för att få igenom kravet på åtta timmars arbetsdag och rättvisare arbetsförhållanden. På den tiden arbetade man 14 till 16 timmar sex dagar i veckan. Rätten till åtta timmars arbetsdag infördes inte förrän 1917, men man arbetade då fortfarande sex dagar i veckan och det var först 1971 som fem dagars arbetsvecka infördes. Du riskerade ofta att förlora ditt jobb om du protesterade mot orättvisor på jobbet. När första världskriget bröt ut följde också en enorm arbetslöshet och landet befann sig i en djup ekonomisk kris. Under den här tiden kom också industrialismens genombrott och ett stort antal svenskar jobbade inom denna sektor, vilket också gav upphov till att fackföreningarna bildades. Efter andra världskriget fick industrialismen ett uppsving och upplevde sin guldålder. Dagens arbetsmarknad lever i eftersvallningar av finanskrisen 2008, då arbetslösheten steg till rekordhöga nivåer på 10 procent och ekonomin har inte riktigt återhämtat sig ännu. Idag har den gått ner till cirka 8,5 procent, enligt SvD, men arbetslösheten är hög i hela Europa vilket inte underlättar för den svenska marknaden. Då vi är medlemmar i Europeiska unionen påverkas vi även av att det finns andra europeiska länder som missköter sina statsfinanser. Då som nu kan man skatta sig lycklig över att ha ett arbete.